Pre-pollets

U8

U10

U12

U14

U16

U18 i VETERANS

PROGRAMA DE TREBALL

LÍNEA DE TREBALL

t

La seguretat és el factor més important per desenvolupar amb èxit aquest treball:es parlarà i s’explicarà el reglament de pistes, les senyalitzacions, el respecte al medi ambient, com han d’actuar el més ràpid i millor possible en cas d’accident o pèrdua, i com utilitzar els remuntadors mecànics correctament.

Es vol promocionar la diversió i l’oci utilitzant com a eina el joc.

Es pretén buscar animació i varietat del treball en les sessions d’entrenament. És necessari fomentar l’experimentació i la creativitat. Utilització de diferents materials auxiliars, circuits d ?habilitat, traçats educatius, exercicis-jocs educatius en esquí lliure, aventures, gimcanes, cançons, dibuixos, temes i centres d’interès en les diferents etapes de la temporada, contes i històries fantàstiques i progressivament més realistes.
Seguin amb la filosofia d’educar per a la competició, l’equip d’Alevins desenvoluparà tècnicament durant la temporada:

La tècnica base de competició (esquí lliure, programa tècnic, metodologia)
Traçats educatius (combirace, d’introducció a l’eslàlom, de gegant, circuits…)
Tècnica perfeccionament de competició. (esquí lliure, progr. tècnic, velocitat,metodologia)
Traçats de GS, (velocitat, cronos, metodologia i estratègia) i SL (Pollets A)
Esquiar alguns dies a les diferents estacions del Pirineu francès.
A partir de principis d’abril practicarem diferents esports d’hivern a decidir segons les condicions de neu i el temps (Freestyle, snowboard, esquí de fons, patinatge gel, esquí de muntanya,…)

Activitats extra esquí, vídeos, clínics de material, físics, activitats socials i lúdiques per Nadal i Setmana Santa.

PROGRAMA DE TREBALL

OBJECTIUS DE L’EQUIP

t

SOCIALS:
Es pretén potenciar valors de:

Convivència:

Respecte als companys, respecte als corredors, d’altres clubs.
Respecte a l’entorn i el medi en el que treballem.
Disciplina, esforç i cohesió, fomentant l’esperit esportiu i el treball d’equip.
Sensació de pertànyer a un grup i equip.
Companyerisme, amb justícia i autonomía.
De felicitat, amb alegria i humor.
Divertir-se amb l’esport i amb els companys.
Implicació I estima a l’esport
Gaudir de la competició.

COGNITIUS:

Aprendre part del vocabulari tècnic d’esquí.
Conèixer el funcionament general de curses, introducció a l’anàlisi ireconeixement d’un traçat de GS, per Pollets A també de SL.
Entendre el funcionament i el perquè dels escalfaments i estiraments.
Orientar-se correctament dins la nostra estació, i obtenir eines per fer-ho en qualsevol altra.
Saber com actuar en cas de pèrdua.
Assolir autosuficiència (en el transport del material, cordar-se les botes, saber cuidar el material).
Saber utilitzar qualsevol tipus de remuntador i conèixer la normativa de seguretat.
Tenir la capacitat de sentir el calor i el fred.

COMPETITIUS:

Adaptar-se a aquesta nova categoria de pollets i entrenar-se a competir.
D’equip: posicionar l’equip de pollets entre els tres primers del camp. d’Andorra

TÈCNICS PER A NIVELL 1:

Baixar en paral·lel per qualsevol pista.
Conducció tallada en pistes planes i de pendent mitja.
Esquiar apropiadament a un eslàlom gegant.
Separació constant de peus.
Paral·lelisme de tíbies i separació de genolls.
Percepció de l’equilibri endavant/endarrere, lateral, vertical i rotacional.
Independència de cames.
Dissociació dels moviments del tren superior i l’inferior.
Control del ritme.
Introducció al clavat de bastó.
Ajudar als entrenadors durant el marcatge i desmarcatge de traçats.
Conèixer com s’enceren uns esquís.

TÈCNICS PER A NIVELL 2 I 3:

Baixar en paral-lei per qualsevol pista.
Conducció tallada.
Esquiar apropiadament un GS.
Introducció al SL.
Separació constant de peus.
Paral·lelisme de tíbies i separació de genolls
Percepció de l’equilibri endavant/enrere, lateral, vertical i rotacional.
Independència de cames.
Dissociació dels moviments.
Bon control del ritme i del clavat de bastó.
Ajudar als entrenadors durant el marcatge i desmarcatge de traçats.
Saber encerar esquís, conèixer com es fan els cantells.

POLLETS C (desenvoluparà tècnicament durant la temporada):

La coordinació (equilibri, ritme, orientació, reacció, adaptació i diferenciació).
Saber esquiar i adaptar-se a diferents tipus de neus (fora pista, neu dura, neu primavera…).
Bon control de velocitat en trajectòries lliures i imposades.
Assolir una bona conducció dels esquís, ser capaç d’esquiar sobre els cantells al llarg de la corba. Conducció tallada.

PROGRAMA DE TREBALL

PERIODITZACIÓ

El treball durant la temporada quedarà dividit en diferents etapes:

1. PERÍODE D’ADAPTACIÓ I ANÀLISI:

Fomentar l’esperit esportiu i cohesió d’equip; que els corredors es coneguin tots i també als entrenadors.
Informar i conscienciar a tot l’equip de base de la SEGURETAT en l’esquí.
Retrobar sensacions damunt la neu.
Treballar molt la tècnica base des el principi amb jocs, circuits, educatius, tècnica d’escola… en lliure bàsicament fer baixades molt llargues, amb viratges suaus i amples, i potenciar el lliscament per pistes planes.
Fer una revisió de material, per tal de recomanar canvis de material, si és necessari, i informar als corredors de nocions bàsiques d encerat, manera de tractar els esquís (portar cintes, assecar després d’esquiar…).
Conèixer i analitzar el millor possible tècnica i humanament als corredors. A final d’aquest període es farà un informe de cada corredor per poder dur a terme un bon treball tècnic i aconseguir el millor de cada un dels postres corredors.

2. PERÍODE PRECOMPETICIÓ:

Potenciar la sensació de velocitat i més conducció.
En lliure, treballar molt baixades llargues fent corbes controlades en tot moment.
Introducció de tot l’aprés fins al moment , al principi en pals educatius de GS i SL i després en pals de GS (sempre d ?educatius a traçat, de més fácil a difícil). Treballar la introducció al SL.
Introducció d’escalfaments més tècnics de cara a les competiciones.
Treballar estratègia de GS i reconeixements.
Tenir el grup motivat per a les competicions.
Durant l’època de Nadals es farà un programa d’activitats d’esquí i extra esquí relacionades amb la temàtica d’aquestes èpoques. Potenciarem l’oci, la fantasia, la imaginació, la motivació dels corredors.

3. PERÍODE COMPETITIU:

Alguns entrenaments seran com una competició (portillo de sortida, cronometratges, meta delimitada, portes exteriors, arriba o meta…).
És un període molt intens en quant a competicions on els corredors es troben física i mentalment en forma, però també cansats degut a la intensitat dactivitats setmanals; escola, activitats extra escolars, exàmens… per la qual cosa és important que l’esquí els caps de setmana es basi en trobar més qualitat tècnica ( i no quantitat) i sobretot en la motivació dels corredors.
Baixades lliures no tan llargues, més qualitat.

 4. PERÍODE POST-COMPETITIU:

Augment d’activitats alternatives i primacia de l’oci a la neu.
Esquí de qualitat per sobre de quantitat.
Els U12 d’últim any entrenaran alguns dies amb els U14.
Per a les activitats de Setmana Santa s’entregarà un calendari detallant al començar el període post-competitiu.

PROGRAMA DE TREBALL

MATERIAL RECOMANAT

Esquís (aproximat ):  

U10: 120 cm. – 150 cm.

U12: 140 cm. – 165 cm.

Botes , de 4 tanques (model Júnior, que no siguin massa dures!) Pals rectes.
Fixacions del 2 al 9.
Casc, protecció, dorsal i ulleres de boira, obligatori.
Guants de cinc dits i manopla.

Crema solar.
Fitxa amb dades per seguretat.

Per als Pollets A que els entrenadors ho creguin convenient, serà necessari tenir material de SL: protecció de pals i de tíbies.

 

PROGRAMA DE TREBALL

EDAT PER CATEGORIES

4 – 5 anys : Prepollets

6 – 7 anys : U8

8 – 9 anys : U10

10 – 11 anys : U12

12 – 13 anys : U14

14 – 15 anys : U16 

16 – 17 anys : U18 i  Veterans