Protecció de dades personals

 

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que el responsable del tractament és ECAP, amb domicili a Antiga casa comuna camí de l’esglesia,2 AD.400 La Massana, i al telèfon +376 836 888.

Les dades recollides seran tractades per l’ECAP amb la finalitat de poder realitzar la prestació de serveis.

Les seves dades no seran cedides a tercers.

Tret que vostè s’oposi al tractament de les seves dades, aquestes seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten, i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa vigent.

La persona interessada pot exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació i supressió de les seves dades, així com a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, formalitzant una sol·licitud escrita enviada per correu electrònic a l’adreça info@ecapclub.com