Història

ELS DIFERENTS ÒRGANS DE GOVERN

L’Esquí club Arinsal-Pal va constituir-se com a tal el 8 de novembre de 1983, en una reunió en la qual es va nomenar la Junta Directiva que  des d’aleshores hauria d’afrontar les  directrius d’aquesta organització.
En aquell acte formal els assistents a l’Assemblea van designar les persones que ocuparien el següents càrrecs:
PRESIDENT: Sr. Francesc Baró.
SOTS PRESIDENT: Sr. Jordi Serra.
SECRETARI: Sr. Josep Maria Cordellana.
TRESORER: Sr. Francesc Gaset.
VOCALS: Sr. Antoni Garrallà, Sr. Josep Maria Gelabert, Sr. Jaume Ros, Sr. Fermí Call, Sr. Jordi Troguet i Sr. Jesús Jiménez.

Història

Les primeres quotes de corredors van ser les següents:

INFANTILS( fins els 16 anys)     750 pessetes
SÈNIORS (a partir dels 16 anys)    1.300 pessetes
Les primeres subvencions oficials atorgades la temporada 1984-1985  van ser les següents: El Conseller d’Esports de Govern era el Sr. Josep Miño.
GOVERN(Conselleria d’Esports)           300.000 pessetes
L’Hble. Comú de La Massana va començar patrocinant al club amb una cursa la temporada 1989/1990.
L’any 1.986 es va afegir a la Junta Directiva del club la Sra. Misericòrdia Grifoll i el Sr. Josep Lluís López com a vocals.
El 15/10/1986 es va produir un canvi en la Junta Directiva:
PRESIDENT: Sr. Francesc Gaset.
SOTS-PRESIDENT: Sr. Francesc Baró.
TRESORER: Sr. Josep Lluís López.
SECRETARIA: Sra. Montserrat Calvo.
VOCALS: Sr. Jesús Jiménez, Sr. Joan Pou, Sr. Dídac Haro, Sr. Patrick Toussaint, Sra. Misericòrdia Grifoll, Sra. Carolina d’Areny Plandolit, Sra. Marta Arana, Sr. Daniel Armengol, Sr. Antoni Armengol, Sr. Josep Mª Palos i Sr. Santiago Pérez.
El 26/11/1987 es va incorporar a la Junta Directiva el Sr. Lluís Rossell.

PRESIDENT: Sr. Francesc Baro.
SOTS PRESIDENT: Sr. Francesc Gaset.
TRESORERA: Sra. Carolina d’Areny Plandolit.
SECRETARI: Sr. Josep Mª Troguet.
VOCALS: Sr. Joan Pou, Sr. Dídac Haro, Sr. Lluís Rossell, Sra. Misericòrdia Grifoll, Sra. Montse Calvo, Sr. Gil Riba, Sr. Josep Mª Palos, Sr. Santi Pérez, Sra. Carme Sagarra, Sr. Hugh Garner i Sr. J. Segura i Sr. Enric Barbier.

PRESIDENT: Sr. Francesc Gaset.
SOTS PRESIDENT: Sr. Jordi Grau i Sr. Josep Mª Palos.
TRESORERA: Sra. Carolina d’Areny.
SECRETÀRIA: Sra. Carme Sagarra.
SECRETÀRIA ADJUNTA: Sra. Montse Calvo.
VOCALS: Sr. Joan Pou, Sr. Santi Pérez, Sr. Enric Barbier, Sr. Ramon Dedeu, Sr. Joan Segura, Sr. Hugh Garner, Sra. Misericòrdia Grifoll, Sr. Gregori Cerviño, Sr. Dídac Haro.

PRESIDENT: Sr. Jesús Jiménez.
SOTS-PRESIDENT: Sra. Meritxell Santuré.
SOTS-PRESIDENT ADJUNT: Sr. Raül Ferre.
TRESORER: Sr. Gil Riba.
SECRETÀRIA: Sra. Esther Rabassa.
SECRETÀRIA ADJUNTA: Sra. Pilar Arajol.
VOCALS: Sr. Ot Sala, Sr. Enric Barbier, Sr. Gregori Cerviño, Sr. Jordi Troguet, Sr. Josep Mª Palos i Sr. Paulino Argüelles.
El 7 de juny de 1.995 es va incorporar com a vocal el Sr. Josep Lluís Gil.
El 20 de juny de 1.996 es van incorporar com a vocals el Sr. Albert Vives i el Sr. Oscar Panades.

PRESIDENT: Sr. Jesús Jiménez.
SOTS-PRESIDENT: Sr. Robert Garralla.
TRESORER: Sr. Gil Riba.
SECRETÀRIA: Sra. Pilar Arajol.
SECRETÀRIA ADJUNTA: Sra. Carme Blanco.
VOCALS: Sr. Albert Vives, Sr. Oscar Panades, Sr. Josep Lluís Gil, Sr. Paulino Argüelles, Sr. Martí Bayona, Sra. Meritxell Santure, St. Ot Sala, Sr. Enric Barbier, Sr. Gregori Cerviño, Sr. Jordi Troguet, Sr. Francisco Castells Sra. Esther Rabassa, Sr. Joan Carles Camp, Sra. Jane Whittaker, Sra. Carme Formenti, Sra. Cathy David, Sr. Antoni Güell, Sr. Ferran López, Sr. Josep Miro.
El 28 de juny del 2.001 es va incorporar com a vocal el Sr. Josep Anton Silvestre.
El 19 de setembre del 2.002 es va incorporar com a vocal el Sr. Emili Carrasco, la Sra. Dolors Queralt i el Sr. Jude Leyder.

PRESIDENT: Sr. Gil Riba.
SOTS-PRESIDENT: Sr. Joan Carles Camp.
TRESORER: Sr. Oscar Panades.
SECRETÀRIA: Sra. Pilar Arajol.
SECRETÀRIA ADJUNTA: Sra. Carme Blanco.
VOCALS: Sr. Albert Vives, Sr. Jesús Jiménez, Sr. Emili Carrasco, Sr. Paulino Argüelles, Sr. Jude Leyder, Sr. Josep Lluis Gil, Sr. Marti Bayona, Sr. Gregori Cerviño, Sra. Jane Whittaker, Sr. Antoni GUell, Sr. Josep Miro, Sr. Ferran López, Sra. Catthy Daivd, Sr. Josep Anton Silvestre I Sra. Adela Nieto.
 
La temporada 2003-2004 el club va tenir un total de 173 corredors i 74 nens del curset d’esquí.
La temporada 2004-2005 el club va tenir un total de 174 corredors i 67 nens del curset d’esquí.

PRESIDENT: Sr. Joan Carles Camp.
SOTS-PRESIDENT: Sr. Emili Carrasco.
TRESORER: Sr. Oscar Panades.
SECRETÀRIA: Sra. Pilar Arajol.
SECRETÀRIA ADJUNTA: Sra. Carme Blanco.
VOCALS: Sr. Albert Vives, Sr. Jesús Jiménez, Sr. Josep Lluis Gil, Sr. Santi Castellon, Sr. Jude Leyder, Sr. Gregori Cerviño, Sr. Paulino Argüelles, Sr. Marti Bayona, Sr. Antoni Güell, Sr. Josep Miro, Sr. Ferran López, Sr. Josep Antoni Silvestre i Sra. Adela Nieto.
El 15 de setembre del 2.006 es van incorporar com a vocals el Sr. Jaume Planella, Sr. Daniel Rodrigo, el Sr. Alfons Navalon i el Sr. Manel Casserres.
 

Història

ENTRENADORS que han hagut al llarg de la història

Patrick Toussaint( cap d’entrenadors molts anys), Marta Arana, Juan Jose Folch (cap) , Xavier Ribas, Jordi Torres, Xavier Canals, Josep Mª Ramentol, Cristina Ramentol, Francesc Robert, Marc Pimienta, Marta Compte, Andreu Bellsola, Andreu Figueroa, Patrick Rozencwaj, Gonzalo Guereña, Elizabeth Olive, Maria Pierre Pages, Meritxell Santuré, Anna Frases, Pere Frases, Beatriu Abadal, Lluís Baella, Juan Ma. Gómez, Cristina Santure, Miquel Barbeitos, Iolanda Gelabert, Olga Gelabert, Adrian Nogueira, Alex Bellera, Josep Soto, Josep Xandri, Joan Carchat Vicente( cap), Joan Carchat Formenti, Rosa Alonso, Josep Maria Garralla, Monica Esther Hughes, Eugènia Navarro, Matias Relmo, Soraya Dirici, Juan Tomas Viaene, Diego Malagola, Facundo Relmo, Joan Güell, Josep Gil, Antoni Crespo, Agustina Hernandez, Julieta Agromayor, Pablo Hernandez, Juan Manuel Centeno, Cecilia Torres, Alejandro Luis Adanti, Sebastian Calderon, Gustavo Adrian Micali, Juan Giménez Prebisch.

Història

secretàries que han treballat pel club

Les secretàries que han treballat pel club durant aquestos anys: Sra. Carme Bons i Armengol, Sra. Veronica Chouvin, Sra. Merce Pampalona Grande, Sra. Nativitat Berné Llados i Sra. Carme Blanco.
 

Història

CORREDORS DESTACATS DURANT LA HISTòRIA DEL CLUB

TOMAS MIJARES, TILMAN MIJARES, VALENTI TURU, ROMAIN BARBIER, IOLANDA GELABERT, JOAN CARCHAT FORMENTI, JORDI CARCHAT, JOSEP SEGURA, MIQUEL GONZÁLEZ, ELENA GONZÁLEZ, JORDI DUEDRA, EMMA RIBA SANTURÉ, NADIA ROSSELL, OLGA GELABERT, JOSEP POU, JOSEP MARIA GARRALLÀ, MARCOS ARGÜELLES, ROSER DABAN, JOEL ROMERO, ROGER VIDOSA, MARC CAMP, LLUIS BARBIER, ELISENDA TROGUET.